BILLEDKUNST PÅ ÆLDSTE TRIN – TEKNIK OG TEMATIK

Kursus for billedkunstlærere

Siden valg- og eksamensfaget i billedkunst på blev indført har Billedskolen tilbudt kurser med fokus på udtryksformerne maleri, skulptur og installation, tegning, grafik og digitale billeder. I år har vi givet kurset en overhaling og en ny form, hvor det tematiske arbejde i Billedkunstfaget er i fokus.
Som altid er praksis i højsædet på Herning Billedskoles kurser, så du får fingrene i materialerne, inspiration til undervisningen, netværk og erfaringsudveksling. Med udspring i en given tematik arbejdes med forskellige udtryksformer, teknikker og deres anvendelse, materialekendskab og undervisningens organisering. I løbet af de to kursusgange introduceres udvalgte teknikker indenfor udtryksformerne maleri, skulptur og installation, tegning, grafik og digitale billeder.
På kurset forholder vi os også til valgfaget billedkunst og prøven i faget. Kursusforløbet er målrettet billedkunstlærere, der underviser på ældste trin generelt eller på valgfag for 7.-8. klasse med afsluttende prøve.
Tid:
Mandag d. 21.08.23 kl. 9.00-15.00
Mandag d. 04.12.23 kl. 9.00-15.00
Pris:  3200 kr. for kursusrække á 2 kurser inkl. materialer og forplejning
Sted: Kurserne afholdes på Herning Billedskole, Nørregade 7A, Herning
Undervisere: Anne Lindholm og Vicky Kjær Søndergaard Sørensen

Yderligere information og tilmelding: på mail til Else Egsgaard mail: else@herningbilledskole.dk – Ved tilmelding angiv venligt egne og skolens oplysninger: navn, telefonnr. og mailadresse og skolens EAN-nummer.