Billedskolehold

Undervisningen på børneholdene

Vi tager udgangspunkt i kendte teknikker og videreudvikler nye i eksperimenterende forløb, der inspirerer og udvikler børnenes fantasi og skaberglæde. Vi øver os i at gøre os umage og at skabe overraskende og fantasifulde værker. Vi arbejder med plane billeder og skulpturelle udtryk. Teknikkerne kan fx. være: tegning, maleri, akvarel, collage, tryk, ler, digitale billeder, skulptur og installation.

Alle børne- og ungehold starter i 2019/2020 i uge 36

Undervisningen på voksenholdene

På alle holdene bygger undervisningen på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk. Det er vigtigt at eleverne bevarer lysten og interessen for at arbejde med billedsproget, derfor lægger vi stor vægt på, at undervisningen er aktuel og inspirerende.
Eleverne får mulighed for at eksperimentere og fordybe sig i deres egen billedproces.

Alle voksenhold starter i 2019/2020 i september