GENERALFORSAMLING 8.4.21

Herning Billedskole indkalder til ordinær generalforsamling 2021 torsdag den 8. april 2021 klokken 19.00
Generalforsamlingen afholdes som et virtuelt møde på Skype.
Alle med tilknytning til Herning Billedskole er velkomne til at deltage: Voksenelever, børneelevers forældre, skolens personale og medlemmer af støttekredsen.
Tilmelding og evt. spørgsmål på mail til else@herningbilledskole.dk senest den 7. april.
Ca. 1 time før generalforsamlingen modtager du et link til mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg bestyrelse: Bente Kjær og Lotte Hyldgaard.
  På valg suppleanter: Vicky Kjær Søndergaard Sørensen og Louise Brusen
 6. Valg af registreret revisor bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Anker Høst A/S
 7. Evt.

Forslag under punkt 4 skal være bestyrelsesformand Anna Støttrupi hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Anna Støttrup
formand