!UDSKUDT! Ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er udskudt. Ny dato følger senere.

Herning Billedskole indkalder til ordinær genrealforsamling onsdag den 25. marts klokken 19.00 på Billedskolen, Nørregade 7, 7400 Herning.
Alle med tilknytning til Herning Billedskole er velkomne. Voksenelever, børneelevers forældre, skolens personale og medlemmer af støttekredsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg bestyrelse: Lone Lynge og Britta Haugstrup
På valg suppleanter: Birgit Lundgaard og Anne Lindholm
7. Valg af registreret revisor bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Anker Høst A/S
8. Evt.

Forslag under punkt 4 skal være bestyrelsesformand Anna Støttrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Anna Støttrup
formand

… og så er der dejlig mad bagefter