Alle indlæg af Vicky Kjær Søndergaard Sørensen

!UDSKUDT! Ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er udskudt. Ny dato følger senere.

Herning Billedskole indkalder til ordinær genrealforsamling onsdag den 25. marts klokken 19.00 på Billedskolen, Nørregade 7, 7400 Herning.
Alle med tilknytning til Herning Billedskole er velkomne. Voksenelever, børneelevers forældre, skolens personale og medlemmer af støttekredsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg bestyrelse: Lone Lynge og Britta Haugstrup
På valg suppleanter: Birgit Lundgaard og Anne Lindholm
7. Valg af registreret revisor bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Anker Høst A/S
8. Evt.

Forslag under punkt 4 skal være bestyrelsesformand Anna Støttrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Anna Støttrup
formand

… og så er der dejlig mad bagefter

Croquis søndagskursus for voksne

Søndag den 15. marts 2020 kl. 10-15.30 på Herning Billedskole Nørregade 7, 3. sal 7400 Herning

Indhold: En dag hvor du kan prøve en række metoder og materialer indenfor temaet – at tegne mennesker efter levende model.
Dette er både sjovt og lærerigt. Der gives forskellige opgaver og individuel vejledning. Samt fælles gennemgang af opgaverne.
Vi vil arbejde med korte stillinger såvel som lange. Blindtegning, bevægelsestegning og modelleringstegning. Der kræves ingen forkundskab – kun lyst og interesse.

Materialer: Vi arbejder med blyant, kridt og tusch. Medbring en pensel, stort tegnepapir og det du har af tegnegrej. Du kan også købe materialer af underviseren.

Forplejning: Husk madpakken. Kaffe og te kan laves her.
Pris: 550 kr. for undervisning og model
Tilmelding på mail: tilmelding@herningbilledskole.dk
Underviser: Nirvi Bennich

Forårsbilledskole

Første gang 28. april 2020 – 6 tirsdage fra 15.30-17.30

Hold 1. for børn i 1. og 2. klasse
Hold 2. for børn i 3. til 7. klasse

Maleri, leg og eksperimenter med farver, fantasi og spøjse materialer. Begge hold arbejder under temaet ”En for alle”, som også er temaet for Kulturfest Herning 2020.

PRIS: 350 kr
UNDERVISERE: Else Egsgaard, Anne Lindholm og Vicky Kjær Søndergaard
Tilmelding og mere information på mail: tilmelding@herningbilledskole.dk eller telefon: 21442714