Skolesamarbejde

Herning Billedskole tilbyder mange forskellige undervisningsforløb med afsæt i aktuelle emner og tilpasset de forskellige klassetrin. Vi kan fx arbejde med: grafik, maleri, collage, skulptur, arkitektur eller installation. 
Vi tilbyder desuden inspirationsoplæg til Projektopgaven, med fokus på ideer og teknikker til relevante elevprodukter. Ligesom vi gerne indgår i længere forløb – både tværfaglige og enkeltfaglige projekter, samt innovative og entreprenante forløb.

I 2018 og 2019 har Herning Billedskole indtil videre samarbejdet med Lind Skole, Sdr. Felding Skole, Herningsholmskolen og Kildebakkeskolen i Vildbjerg om længerevarende projekter. I forbindelse med billedkunst som valgfag samarbejder Billedskolen fra 2019 med lærere fra Kibæk Skole, Sunds-Ilskov Skole, Lind Skole, Lindbjergskolen, Haderup Skole og Brændgårdskolen om et to-årigt kompetenceløft.

Kreativitet for alle