Undervisere

Underviserne på Herning Billedskole er velkvalificerede såvel kunstfagligt som pædagogisk.
Deres baggrund kan være en lærer- eller pædagoguddannelse, der er suppleret med en videreuddannelse indenfor billedkunst og kultur. Nogle har en baggrund inden for design og  og undervisning, andre har en uddannelse fra et kunstakademi i Danmark eller udlandet.
Flere af underviserne er selv udøvende kunstnere.

Foruden de faste undervisere bruges gæsteundervisere til projekter og undervisning, som foregår udover den daglige undervisning.

Kreativitet for alle