Malerhold mandag – Midtvejsudstilling 2020

Kreativitet for alle