Åben skole-tilbud

Et skridt videre med maleri, tryk eller skulptur

Herning Billedskole tilbyder 3 timers forløb, der tager eleverne et skridt videre i deres udvikling inden for maleri, tryk eller skulptur.
Udgangspunktet er den viden og kunnen eleverne har på forhånd. Herfra arbejder vi med at udvikle kompetencer, viden og evt. andre tilgange til fagområdet.
I samarbejde med klassens daglige underviser i billedkunst afklarer vi forudsætninger for arbejdet med det valgte område. Billedskolen tilrettelægger herefter et forløb, der kan bringe eleverne et skridt videre. Billedskolen gennemfører undervisningen og opgaverne løses som individuelt eller fælles arbejde.

Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i følgende områder inden for henholdsvis tryk, skulptur og maleri:

Tryk
• Grundlæggende arbejde med tryk og grafik
• Kendskab til redskaber og teknikker
• Viden om det grafisk billedudtryk
• Eksperimenter med materialer og processer

Tegning
• Alle kan lære at tegne, men skal bare starte et sted
• Basiskundskaber og materialer
• Blindtegning, iagttagelse

Maleri
• Grundlæggende viden om redskaber, teknikker og farver
• Lys, farve og kontraster
• Eksperimenter med materialer og redskaber
• Billedopbygning/komposition

Skulptur
• Grundlæggende viden om skulpturer
• Opbygning og arbejdsmetoder
• Materialer og processer

Næste skridt
Billedskolen bidrager gerne med ideer og vejledning til det videre arbejde, der kunne ligge i forlængelse af forløbet.

Varighed: 3 timer
Pris: 2.100 kr. for én klasse, op til 25 elever.

Kreativitet for alle