Fagdag for valgfag i billedkunst

5 timers fokuseret arbejde med et fagområde kan give et godt grundlag for at arbejde selvstændigt med et valgt område. På billedskolen kan holdet arbejde koncentreret i et fagligt værksted med god plads, inspiration, vejledning og undervisning.
Forløbet udvikles i et samarbejde mellem billedskolens underviser og holdets egen faglærer, som vælger tema og fagområde for forløbet – eks. grafik, maleri, skulptur eller installation. Billedskolen kan også komme med forslag til tema.
Med afsæt i konkrete kunstneres værker om det valgte tema introduceres eleverne til nye teknikker og materialer, som afprøves gennem eksperimenterende øvelser.
Fagdagen kan fungere som en opstart til elevernes selvstændige tematiske arbejde.

Målgruppe:   7. og 8 kl. valgfagshold i billedkunst
Sted:  Herning Billedskole, Nørregade 7A
Tidspunkt:  efter aftale. Også aftaler for næste skoleår
Varighed:   5 timer
Pris:   3.900 kr. for et hold med op til 20 elever.
Materialer:  Ved særlige aktiviteter kan der blive tale om yderligere udgifter til materialer

Mere information og tilmelding:
Kontakt: Billedskoleleder Else Egsgaard
Mail: else@herningbilledskole.dk / Tlf.:   21442714

Kreativitet for alle