Billedkunst på ældste trin – tematik og teknik 24/25

Kursus for billedkunstlærere i udskolingen

Siden valg- og eksamensfaget i billedkunst på blev indført har Billedskolen tilbudt kurser med fokus på udtryksformerne maleri, skulptur og installation, tegning, grafik og digitale billeder. Sidste år fik kurset en ny form, hvor det tematiske arbejde i Billedkunstfaget er i fokus.
Som altid er praksis i højsædet på Herning Billedskoles kurser, så du får fingrene i materialerne, inspiration til undervisningen, netværk og erfaringsudveksling. Med udspring i en given tematik arbejdes med forskellige udtryksformer, teknikker og deres anvendelse, materialekendskab og undervisningens organisering. I løbet af de to kursusgange introduceres udvalgte teknikker indenfor udtryksformerne maleri, skulptur og installation, tegning, grafik og digitale billeder.
På kurset forholder vi os også til valgfaget billedkunst og prøven i faget. Den sidste del af kurset arbejder hver lærer individuelt eller i mindre grupper med et mini-eksamensværk ud fra dagens tematik og teknikker.
Kursusforløbet er målrettet billedkunstlærere, der underviser på ældste trin generelt eller på valgfag for 7.-8. klasse med afsluttende prøve.
Tid:
Tirsdag d. 20.08.24 kl. 9.00-15.00
Mandag d. 09.12.24 kl. 9.00-15.00
Pris:  3200 kr. for kursusrække á 2 kurser inkl. materialer og forplejning
Sted: Kurserne afholdes på Herning Billedskole, Nørregade 7A, Herning
Undervisere: Anne Lindholm og Vicky Kjær Søndergaard Sørensen
Tilmelding: på mail til tilmelding@herningbilledskole.dk med angivelse af navn, telefonnr., mailadresse, skolens adresse og EAN-nummer.
Yderligere information: kontakt Else Egsgaard på mail else@herningbilledskole.dk eller tlf. 21442714

Kreativitet for alle