Billedkunst på ældste trin 21-22

Et kursusforløb til billedkunstlærere, som underviser i grundskolens ældste klasser.

Praksis er i højsædet på vores kurser, hvor man får fingrene i materialerne, inspiration til undervisningen, netværk og erfaringsudveksling. Centralt i kurserne er teknikker og deres anvendelse, materialekendskab og undervisningens organisering.
På kurset forholder vi os også til valgfaget billedkunst og prøven i faget. Kursusforløbet er målrettet billedkunstlærere, der underviser på ældste trin generelt eller på valgfag for 7.-8. klasse med afsluttende prøve.
Et kursusforløb består af 3 eftermiddagskurser á 4 timer. Kurserne tager udgangspunkt et i udvalgt område. I forløbet 21/22 kommer vi omkring grafik, digitale billeder og installation.
Kursusforløbets deltagere og Billedskolens undervisere er i kontakt hele skoleåret gennem en lukket facebook-gruppe. Her deles ideer, erfaringer og gode råd. Udover deltagelse i kurserne har man også mulighed for at få sparring og vejledning i forhold sin egen praksis.

Tid:
Torsdag d. 26.08.21 kl. 14.00-18.00 – Grafik
Mandag d. 7.3.22 kl. 14.00-18.00 – Installation
Torsdag d. 17.3.22 kl. 14.00-18.00 – Digitale billeder
Tirsdag d. 22.3.22 kl. 9.00-15.00 – Digitale billeder
(Samme kursus i digitale billeder udbydes på 2 dage pga. tidligere aflysning – tilmelding er nødvendig)

Pris: 
3000 kr. for en kursusrække á 3 kurser (tegning, maleri og skulptur og installation). Kaffe og kage er med i prisen.
Sted: Kurserne afholdes på Herning Billedskole, Nørregade 7, Herning
Undervisere: Anne Lindholm og Vicky Kjær Søndergaard Sørensen

Yderligere information og tilmelding: på mail til tilmelding@herningbilledskole.dk
Ved tilmelding angiv navn, telefonnr., mailadresse, skolens adresse, og angivelse af skolens eanr.

Ekstra vejledningsforløb
I forbindelse med kursusforløbet er der yderligere mulighed for at tilkøbe et vejledningsforløb på egen skole. Billedskolens underviser deltager i 3 x 2 timers billedkunstundervisning på ældste trin. Dertil kommer 2 timer til fælles planlægning, evaluering og perspektivering. Hvilket specifikt fokus og indhold, der skal samarbejdes om aftales med billedkunstlæreren.
Pris for vejledningsforløb: kr. 4.000. Kørsel afregnes med 3,63/km og 250 kr./time.

Mere information: på mail tilmelding@herningbilledskole.dk eller telefon 21442714

Kreativitet for alle