HERNING BILLEDSKOLE INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Tirsdag den 9. april 2024 klokken 19.00 i billedskolens lokaler, Nørregade 7A

Alle med tilknytning til Herning Billedskole er velkomne til at deltage: Voksenelever, børneelevers forældre, skolens personale og medlemmer af støttekredsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer, som modtager genvalg: Janne Nørfeldt og Anne Mette Gottlieb. Suppleanter på valg: Anna Bundgaard og Mariane Jakobson
  7. Valg af registreret revisor bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Anker Høst A/S
  8. Eventuelt.

Forslag under punkt 4 skal være bestyrelsesformand Anna Støttrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serverer billedskolen en let anretning!

På bestyrelsens vegne
Anna Støttrup, formand